top of page
  • Writer's pictureWiziin Inc.

Global Startup Competition

𝗬𝗢𝗨 𝗔𝗥𝗘 𝗜𝗡𝗩𝗜𝗧𝗘𝗗 𝗧𝗢 𝗚𝗢 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗢𝗟𝗢𝗚𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗨𝗣

With the rise of unicorns, foreign venture capital firms, and corporations, Asia is seen as the home of a young and vibrant technology startup ecosystem. It’s maturing at a rapid pace, and capital is increasingly being allocated to up-and-coming players. Understanding the role of the Asian playground for startups in Vietnam, Wiziin respectfully accompanying Angel Hub – Hong Kong’s technology investment platform connecting investors and startups, give founders and startups a competition: 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝐆𝐒𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟏) GSC aims to find the best tech startups around the globe that are scaling in Asia and to unleash their full potential by providing them with the visibility, network, and funding needed to grow. ✍️ 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗲𝗿𝗲: http://bit.ly/WiziinxGSC-Register2021

👉 𝙍𝙚𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧: The 10 finalists who will be selected will compete for the grand prize. 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠: Pitch your business to compete for up to US$10,000 cash prize and US$1,000,000 equity investment prize. 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬: Get empowered with corporate partnerships, networking events across our network in Asia and EMEA as well as a Softlanding package into the Greater Bay Area. 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐬𝐮𝐫𝐞: Gain international exposure in front of a selected audience of investors, media partners, and industry experts. 👉 𝗪𝗵𝗶𝗰𝗵 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗽𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝘄𝗲 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿? Startups in the following one of five verticals: · 𝐅𝐢𝐧𝐓𝐞𝐜𝐡 𝐁𝟐𝐂: Transform financial sectors by applying disruptive ideas and new digital technologies. Primarily targets B2C business, including solutions such as payment infrastructure, customer service through chatbots, blockchain and artificial intelligence. · 𝐅𝐢𝐧𝐓𝐞𝐜𝐡 𝐁𝟐𝐁: Targets B2B business, which encompasses a broad range of solutions including data-based decision making, hyper-personalised AI powered services that learn from customer patterns, business lending, etc. · 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐂𝐢𝐭𝐲: Basically a framework, predominantly composed of Information and Communication Technologies (ICT), to develop, deploy, and promote sustainable development practices to address growing urbanisation challenges. · 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐓𝐞𝐜𝐡: Focus on improving quality of life, developing solutions that address a broad range of fields within the health industry: clinical decision support, computerized disease registries, consumer health IT applications, Electronic medical record systems etc. · 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐓𝐞𝐜𝐡: Business models aimed at minimising the environmental impact of companies. Tech companies that focus on resource efficiency, pollution prevention, blue economy, sustainability and renewable energies are some examples that fall into this category.

👉 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐲: – Team of 5 full time equivalent minimum – Remaining runway of 6 month minimum – Total raising amount between $1,000,000 and $4,000,000 (USD) – Already raised money once (excluding founders money) – Minimum Viable Product with Traction – Scaling or operating in Asia (latest by end 2021) 👉 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬: · 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: No later than February 28th, 2021: Let us know more about your company. · 𝐒𝐞𝐦𝐢-𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥: March 8-12th, 2021: 10 companies from verticals will be selected to pitch for semi finals. · 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬: March 24th, 2021: 2 winners per vertical will be selected to pitch. ——————- As a strategic partner of AngelHub, Wiziin is very pleased to be the contact point to support Angel Hub in promoting and sourcing attendees in Vietnam. If you have any thoughts or to know more information, please let us know via this page. All information will be regularly updated on the Wiziin fanpage, follow us to not be missed. #GSC #GSC21, #AngelHub, #Whubhk #Wiziin

—————————————————–

CUỘC THI STARTUP TOÀN CẦU ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!

Với sự trỗi dậy của các kỳ lân, các công ty và tập đoàn đầu tư mạo hiểm nước ngoài, Châu Á đang được coi là cái nôi của hệ sinh thái các công ty khởi nghiệp công nghệ trẻ và năng động. Thị trường này đang tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng và vốn đã bắt đầu được phân bổ cho những người chơi tiềm năng. Hiểu được vị trí của châu Á đối với các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam, Wiziin trân trọng đồng hành cùng Angel Hub – nền tảng công nghệ về đầu tư của Hồng Kông kết nối nhà đầu tư và startup, mang đến cho các nhà sáng lập và startup cuộc thi: 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝐆𝐒𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟏) GSC đặt mục tiêu tìm kiếm các công ty khởi nghiệp công nghệ tốt nhất trên toàn cầu đang mở rộng quy mô ở châu Á và phát huy hết tiềm năng của họ bằng cách cung cấp cho họ khả năng hiển thị, mạng lưới và nguồn vốn cần thiết để phát triển. ✍️ Đăng ký tại đây: http://bit.ly/WiziinxGSC-Register2021 👉 Giải thưởng: 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết được chọn sẽ tranh giải thưởng lớn. Vốn: Giải thưởng tiền mặt lên tới 10.000 đô la Mỹ và cơ hội được đầu tư lên tới 1.000.000 đô la Mỹ. Tài nguyên khác: Mối quan hệ đối tác với các công ty, các sự kiện kết nối ở Châu Á và EMEA cũng như Soft Landing và Greater Bay Area. Networking: Cơ hội xuất hiện trước các nhà đầu tư, đối tác truyền thông và các chuyên gia trong ngành. 👉 Startup nào sẽ phù hợp với cuộc thi ? Startup đi theo một trong năm ngành dọc sau: · 𝐅𝐢𝐧𝐓𝐞𝐜𝐡 𝐁𝟐𝐂: Chuyển đổi lĩnh vực tài chính bằng cách áp dụng những ý tưởng đột phá và công nghệ kỹ thuật số mới. Chủ yếu nhằm vào hoạt động kinh doanh B2C, bao gồm các giải pháp như cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ khách hàng thông qua chatbots, blockchain và trí tuệ nhân tạo. · 𝐅𝐢𝐧𝐓𝐞𝐜𝐡 𝐁𝟐𝐁: Mục tiêu kinh doanh B2B, các giải pháp bao gồm việc ra quyết định dựa trên dữ liệu, các dịch vụ hỗ trợ AI siêu cá nhân hóa học hỏi từ các mẫu khách hàng, cho vay kinh doanh, v.v. · 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐂𝐢𝐭𝐲: Chủ yếu bao gồm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) để phát triển, triển khai và thúc đẩy thực tiễn phát triển bền vững nhằm giải quyết các thách thức đô thị hóa ngày càng tăng. · 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐓𝐞𝐜𝐡: Tập trung vào cải thiện chất lượng cuộc sống, phát triển các giải pháp giải quyết nhiều lĩnh vực trong ngành y tế: hỗ trợ quyết định lâm sàng, đăng ký bệnh trên máy vi tính, ứng dụng CNTT y tế tiêu dùng, hệ thống bệnh án điện tử, v.v. · 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐓𝐞𝐜𝐡: Mô hình kinh doanh nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường của các công ty. Các công ty công nghệ tập trung vào hiệu quả tài nguyên, ngăn ngừa ô nhiễm, nền kinh tế xanh, tính bền vững và năng lượng tái tạo là một số ví dụ thuộc loại này.

👉 Startup tham gia cuộc thi cần có những tiêu chí gì? – Team có tối thiểu 5 người làm toàn thời gian – Công ty hoạt động được tối thiếu 6 tháng với số tiền còn lại trong tài khoản – Tổng số tiền gọi vốn từ $ 1.000.000 đến $ 4.000.000 (USD) – Đã gọi vốn một lần (không bao gồm vốn của founders) – Sản phẩm ở giai đoạn MVP – Có ý định mở rộng quy mô hoặc hoạt động tại Châu Á (chậm nhất là cuối năm 2021) 👉 Các giai đoạn của cuộc thi · Đăng ký: Không muộn hơn ngày 28 tháng 2 năm 2021: · Bán kết: Ngày 8-12 tháng 3 năm 2021: 10 công ty của 5 ngành sẽ được chọn để tham gia vòng bán kết. · Chung kết: Ngày 24 tháng 3 năm 2021: 2 công ty chiến thắng mỗi ngành sẽ được chọn để pitch. ——————- Trên cương vị là đối tác chiến lược của Angel Hub, Wiziin rất hân hạnh là tổ chức duy nhất hỗ trợ Angel Hub trong việc quảng bá và tìm kiếm startup tại Việt Nam. Chính vì vậy, nếu các bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc sự hỗ trợ nào, đừng ngần ngại cho chúng tôi biết. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên fanpage Wiziin, nhấn “Follow” để không bỏ lỡ bất cứ điều gì nhé.

3 views0 comments

Comentários


bottom of page